සීමා නිර්ණ කොමිසන් සභා වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට – විවාදය හෙට

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –පළාත් සභා සීමානිර්ණ කොමිසන් සභා වාර්තාව සභානායක ලක්මන් කිරිඇල්ල මහතා අතින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරුණි.

මේ අතර පළාත් සභා සීමානිර්ණ වාර්තාව පිළිබද පක්ෂ නායක රැස්විමක් අද(23) පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී පැවැත්වීමට නියමිතය. එළඹෙන පළාත් සභා මැතිවරණය සහ සීමා නිර්ණ වාර්තාව පිළිබදව විවාදය සම්බන්ධව මෙහිදී අවධානය යොමු කෙරෙන බව වාර්තා වේ.

මේ අතර පළාත් සභා සීමා නිර්ණ වාර්තාව පිළිබද විවාදය හෙට (24) පැවැත්වීමට නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four + two =