ඉදිරියේ දී කෘතිම වර්ෂාවෙන් විදුලිය

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ජල විදුලි බලගාර ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවලට කෘතිම වැසි ඇති කිරිමේ වැඩපිලිවෙල ලබන මාසයේ සිට ආරම්භ කිරිමට බලාපොරොත්තු වන බව විදුලිබල හා පුනර්ජනනිය බලශක්ති අමාත්‍යංශය සදහන් කරයි.

අමාත්‍යංශයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සුලක්ෂණ ජයවර්ධන මහතා සඳහන් කළේ කාසල්රී සහ මහඋස්සාකැලේ ජලාශ ආශ්‍රතව මෙම වැඩපිළිවෙල අත්හදා බැලීමට බලාපොරොත්තු වන බවයි.

තායිලන්ත රජයේ තාක්ෂණික උපදෙස් මත කෘතිම වැසි ඇති කිරිමේ එම වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන බවද ඒ මහතා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 + 19 =