කථානායකවරයා පංච පුද්ගල කමිටුව නම් කරයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා පළාත් සභා මැතිවරණය කඩිනමින් පැවැත්වීමට අදාළ නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා පංච පුද්ගල කමිටුව පත්කර තිබේ.

2017 අංක 17 දරණ පළාත් සභා මැතිවරණ (සංශෝධන) පනතේ 4 (12) වගන්තියට අනුකූලව මෙම පත් කිරිම් සිදු කළ බව කථානායක කාර්යාලය පවසයි.

මෙම කමිටුව අගමැතිගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් පංචපුද්ගල කමිටුවකි.

01. අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා (සභාපති)

01.ආර්.එම්.ඒ.එල්.රත්නායක මහතා (සාමාජික)

02.පෙරියසාමි මුතුලිංගම් මහතා (සාමාජික)

03.මහාචාර්‍ය බාලසුන්දරම් පිල්ලේ මහතා (සාමාජික)

04.ආචාර්‍ය ඒ.එස්.එම්.නවුෆාල් මහතා (සාමාජික)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nine + 4 =