මන්නාරමෙන් සිරුරු 96ක අස්ථි කොටස් හමු වෙයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – දින 58 ක කාලයක සිට මන්නාරම පැරණි සතොස ගොඩනැගිල්ල ආසන්නයේ සිදු කෙරෙන කැණීම්වලින් මළ සිරුරු 96ක අස්ථි කොටස් 104ක් හමුවී ඇතැයි අධිකරණ වෛද්‍ය විශේෂඥ චමින්ද රත්නායක මහතා පවසයි.

මෙම කැනීම් කටයුතු සදහා පොලීසිය, රස පරීක්ෂක නිලධාරීන්අධිකරණ නිලධාරීන්, සෞඛ්‍ය නිලධාරීන්, පුරා විද්‍යා නිලධාරීන් ඇතුළු විෂය ක්‍ෂේත්‍රවල නිලධාරීන් සහාය දක්වනු ලැබේ.

ඉදිරියටත් මෙම කැණීම් කටයුතු සිදු කරන බව ඔවුන් සදහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 + 16 =