විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් විශ්‍රාම ගැන්වීමේ වයස් සීමාව දීර්ඝ කෙරේ

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් විශ්‍රාම ගැන්වීමේ වයස් සීමාව දීර්ඝ කරමීන් පසුගිය සඳුදා (27) රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍ය රංජිත් මද්දුමබන්ඩාර මහතා විසින් ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කර තිබේ.

ඒ අනුව විශේෂඥ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ අනිවාර්ය විශ්‍රාම ගැන්වීමේ වයස් සීමාව අවුරුදු 63 දක්වා දීර්ඝ කර ඇති අතර මෙම සංශෝධනය 2017 වර්ෂයේ ජුනි මස 06 වන දින සිට බලාත්මක කර ඇති බව වාර්තා වේ.

මෙතෙක් විශේෂඥ වෛද්‍ය නිලධාරියෙකුගේ අනිවාර්ය විශ්‍රාමගැන්වීමේ වයස් සීමාව අවුරුදු 60ක් ලෙස පැවතුණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + 14 =