මැතිවරණ කොමිසමෙන් දැනුම් දීමක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – තාවකාලික ඡන්ද හිමි නාමලේඛනවල තම ඇතුළත්ව තිබේදැයි තහවුරු කර ගන්නා ලෙස මැතිවරණ කොමිඹන් සභාව ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.

ඡන්ද හිමි නාමලේඛන දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාල, ප්‍රාදේශිය ලේකම්, පළාත් පාලන ආයතන සහ ග්‍රාම නිළධාරි කාර්යාලවල ප්‍රදර්ශනය කර ඇති බව මැතිවරණ කොමිසම පවසයි.

මේඅතර මැතිවරණ කොමිසම් සභාවේ www.elections.gov.lk යන වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් ද නාමලේඛනයේ නම ඇතුළත් තිබේදැයි පරික්ෂා කළ හැකි බව මැතිවරණ කොමිසම සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව එම ලේඛනයෙහි සිය නම නොමැතිනම් සැප්තැම්බර් 06 වැනිදාට පෙර සිය කොමිසම වෙත දැනුම් දෙන්නැයිද ශ්‍රී ලංකා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව වැඩි දුරටත් ඉල්ලා සිටියි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen − five =