ජා-ඇලින් මිලියන 06 ක මත්පෙති සොයා ගැනේ

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –ජා-ඇල ප්‍රදේශයේ සිදු කළ වැටලීමකදි ඇපල් නමින් හදුන්වන ට්‍රැමඩෝල් වර්ගයේ මත් පෙති 6000 ක් පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකායේ නිලධාරින් විසින් සිය භාරයට ගෙන ඇත.

මෙම මත් පෙතිවල වටිනාකම අසන්න වශයෙන් රුපියල් මිලියන 06 ක් පමණ වන බව සදහන් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 + 10 =