අගෝස්තුවේ සංචාරකයන්ගේ පැමිණීමේ වර්ධනයක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ නවතම සංඛ්‍යාලේඛන වාර්තාවලට අනුව 2018 අගෝස්තු මාසය තුළදී 200,359 ක විදෙස් සංචාරකයින් පිරිසක් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ තිබේ.

මෙම සංගණනය පසුගිය 2017 වසරේ අගෝස්තු මාසය තුළ මෙරටට පැමිණි සංචාරකයින් ප්‍රමාණය වූ 190,928 හා සැසඳීමේ දී 4.9% ක ඉහළ යාමකි.

අගෝස්තු මාසයේ මෙම දත්ත සමඟින් වසරේ මුල් මාස 08 තුළදී මෙරටට පැමිණ ඇති මුළු සංචාරකයින් ගණන 1,582,835 ක් ලෙසින් වාර්තා වේ.

ශ්‍රී ලංකාවට වැඩියෙන්ම සංචාරකයින් පැමිණ ඇති රටවල් ලෙසින් පිළිවෙලින් ඉන්දියාව, චීනය හා එක්සත් රාජධානිය වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen − 2 =