‘කුමාරයා’ නවකතාව එළි දකී

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – භාරත තෙන්නකෝන් විසින් රචනා කළ කුමාරයා නවකතාව දැන් එළිදැක තිබේ.

එම නවකතාව දැන් කඩුල්ල ප්‍රකාශන අළෙවිසලෙන් හෝ කොළඹ ජාත්‍යන්තර පොත් ප්‍රදර්ශනයේ H-268 පොත් කුටියෙන් ලබා ගත හැකිය.

බලය ඇත්තවුන් බලය තර කර ගැනීම වෙනුවෙන්ද බලය නැත්තවුන් බලය අත්පත් කර ගැනීම වෙනුවෙන්ද සිදු කරන බල දේශපාලන අරගලයේ පැතිකඩක් මෙම කෘතිය මගින් නිරූපණය කරයි. මින් පෙර අසමජ්ජාති ආදරය හා ඊළග කෑල්ල නවකතා දෙක කර්තෘ විසින් රචනා කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ten − 9 =