ලබන මස සිට දුම්රිය ගාස්තු සංශෝධනයක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –ලබන ඔක්තෝම්බර් පළමුවැනිදා සිට දුම්රිය ගාස්තු සංශෝධනය කිරීමට නියමිතය. ඊට අදාළ ගැසට් නිවේදනය ඉකුත් 24 වැනිදා නිකුත් කර ඇත.

දුම්රිය ගාස්තු සංශෝධනය කෙරෙන්නේ, වසර 10කට පසුවය. ඉකුත් වසර 03ක කාලයේ අවම වශයෙන් 15%කින්වන් ගාස්තු සංශෝධනය නොකළ ආයතනවල ගාස්තු සංශෝධනය කරන්නැයි, මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් උපදෙස් දී තිබේ. නව සංශෝධනය යටතේ පළමු, දෙවැනි හා තුන්වැනි පන්තිවල අවම ගාස්තුව වෙනස් නොවන බව සදහන් ය.

එහෙත්, අවම ගාස්තුවෙන් යා හැකි උපරිම දුර කිලෝමීටර 9 සිට 7 දක්වා අඩු කෙරේ.

එසේම වාර ප්‍රවේශපත්‍ර ගාස්තුව ද සංශෝධනය කෙරෙන අතර, රජයේ සේවක වාර ප්‍රවේශපත්‍රයක ගාස්තුවන වන්නේ තනි ගමන් වාරයක වටිනාකම මෙන් නව ගුණයකිනි. පෞද්ගලික අංශ වාර ප්‍රවේශපත්‍රයක ගාස්තුව තනි ගමන්වාරයක වටිනාකම මෙන් විසි හතර ගුණයක් සංශෝධනය වනු ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 + 13 =