වසර 10කට පසු දුම්රිය ගාස්තුව අද සංශෝධනය වෙයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –දුම්රිය ගාස්තු සංශෝධනය අද (01)සිට ක්‍රියාත්මකය. ඒ වසර 10කට පසුවයි.

මීට අදාළ ගැසට් නිවේදනය පසුගිය 24 වැනිදා නිකුත් කෙරුණි. ඉකුත් වසර 03ක කාලයේ අවම වශයෙන් 15%කින්වත් ගාස්තු සංශෝධනය නොකළ ආයතනවල ගාස්තු සංශෝධනය කරන්නැයි, මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් අදාළ ආයතනවලට උපදෙස් දෙනු ලැබීය.

නව සංශෝධනය යටතේ පළමු, දෙවැනි හා තුන්වැනි පන්තිවල අවම ගාස්තුව වෙනස් වන්නේ නැත. එහෙත්, අවම ගාස්තුවෙන් යා හැකි උපරිම දුර කිලෝමීටර 9 සිට 7 දක්වා අඩු කෙරේ. වාර ප්‍රවේශපත්‍ර ගාස්තුව ද සංශෝධනය කර තිබේ.

රජයේ සේවක වාර ප්‍රවේශ පත්‍රයක ගාස්තුව වන්නේ, තනි ගමන් වාරයක වටිනාකම මෙන් නව ගුණයකි. පෞද්ගලික අංශ වාර පත්‍රයක ගාස්තුව වන්නේ, තනි ගමන්වාරයක වටිනාකම මෙන් විසිහතර ගුණයකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 5 =