මහනුවරට ආවොත් “ඔබේ රුවටත් මුද්දරයක්“

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – 2018 ලෝක තැපැල් දිනයට සමගාමීව මහනුවර දී මුද්දර දැක්මක් සහ ප්‍රදර්ශනයක් හෙට(04) සිට ලබන 07වනදා දක්වා පැවැත්වෙන් බව තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරයි.

එය මහනුවර ප්‍රධාන තැපැල් කාර්යාල පරිශ්‍රයේ පිහිටි තැපැල් ශ්‍රවනාගාරයේ දී පෙ.ව‍. 09.00 සිට ප.ව. 06.00 දක්වා පැවැත්වේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම මුද්දරය, වටිනාකමින් වැඩිම මුද්දරය, දුර්ලභ මුද්දර, තේමාත්මක මුද්දර මෙහිදී ප්‍රදර්ශනය කරනු ඇත. එසේම දේශීය මුද්දර අලෙවිකරුවන්ගේ අලෙවිකුටි සහ මුද්දර විනෝදාංශය පිළිබඳ උපදේශන සේවා මෙහිදී ලබා දෙයි.

“ඔබේ රුවටත් මුද්දරයක්“ පුද්ගලකාරක මුද්දර මුද්‍රණය කරගැනීමේ සේවය ද මෙහිදී ලබා ගත හැකි බව සදහන් වේ.

මීට අමතරව අන්තර්ජාලයෙන් මුද්දර මිලදී ගැනීමේ සේවය, මුද්දර කාර්යංශයේ අලෙවි කුටි, පාසල් සිසුන්ගේ මුද්දර ප්‍රදර්ශක නිර්මාණ සහ තරඟද මෙහි පැවැත්වෙනු ඇත.

තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ මුද්දර කාර්යංශය විසින් ප්‍රදර්ශනය සංවිධාන කරනු ලැබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 + 14 =