ටවර් හෝල් කලාකරු මාසික දීමනාව ඉහළට

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –ටවර්හෝල් රඟහල පදනමේ ටවර් ශිල්පී අරමුදල හා ප්‍රාසාංගික කලාකරුවන් සඳහා වන ජනාධිපති සුබසාධක අරමුදලින් දීමනා ලබන කලාකරුවන් 179 දෙනෙකුගේ මාසික දීමනාව ඉහළ නැංවීමට පියවර ගෙන තිබේ.

දේශීය නාට්‍ය හා රංග කලාවට අනුපමේය සේවාවක් කළ ප්‍රාසාංගික කලාකරුවන්ගේ සහ ටවර්හෝල් ශිල්පීන්ගේ වෘත්තීය සුබසාධනය වෙනුවෙන් ටවර්හෝල් රඟහල පදනම යටතේ කලාකරුවන්ගේ සුබසාධක අරමුදල හා ප්‍රාසාංගික කලාකරුවන් සඳහා වන ජනාධිපති සුබසාධක අරමුදල ස්ථාපනය කර ඇත. එමගින් මාසික දීමනා ලබන වයස අවුරුදු 60ට වැඩි කලාකරුවන්ට මාසික දීමනාව රුපියල් දහසකින් ඉහළ නැංවීමට පියවර ගෙන තිබේ.

ඒ ටවර්හෝල් රඟහල පදනමේ භාරකාර මණ්ඩල සභාපති අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් භාරකාර මණ්ඩලයේ තීරණයකට අනුවය.

අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්‍ෂ මහතාගේ උපදෙස් පරිදි පසුගිය අයවැයෙන් ටවර්හෝල් ප්‍රාසාංගික කලාකරුවන් සඳහා සෞඛ්‍ය රක්‍ෂණ ආවරණයක් ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙළේ මූලික කටයුතු මේ වන විට සිදුවෙමින් පවතින බව ද ටවර්හෝල් රඟහල පදනම සඳහන් කරනු ලැබේ.

මේ අතර ටවර් හෝල් රඟහල පදනම විසින් ආරම්භ කර ඇති පස් අවුරුදු සංවර්ධන සැලැස්ම යටතේ මෙරට නාට්‍ය හා රංගකලා ක්ෂේත්‍රය පුළුල් සංවර්ධනයකට ලක්කිරීමට කටයුතු කරනු ඇත. මෙරට ටවර් හෝල් සම්ප්‍රදාය තවදුරටත් ආරක්‍ෂා කරමින් ප්‍රාසාංගික නාට්‍යකරුවන්ගේ වෘත්තීය සුභසාධනය වෙනුවේ පුළුල් වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳව ද මේවන විටත් සැළසුම් සකස් කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 − five =