විදුහල්පති පුරප්පාඩු පිරවීම ඇරඹේ

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – දිවයිනේ ජාතික පාසල් 302 ක විදුහල්පති පුරප්පාඩු පිරවීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන තිබේ.

මීට අදාළ සම්මුඛ පරීක්ෂණ අද(16) සිට (ඔක්තෝබර් 16 සිට නොවැම්බර් 10 දක්වා) අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතය. මේ වනවිටත් විදුහල්පතිවරුන් වෙත ඊට අදාළ කැඳවීම් ලිපි යොමු කර අවසන්ය.

පසුගිය කාලය මුලුල්ලේ නිසි පරිදි පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ නොකිරීම හේතුවෙන් ජාතික පාසල් රැසක සුදුසුකම් සහිත විදුහල්පති පුරප්පාඩු නිර්මාණය වී තිබූ අතර මීට අමතරව ඇතැම් විදුහල්පතිවරුන් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ එකම පාසලක සේවය කර ඇති බව ද අනාවරණය විය.

ඒ අනුව, ජාතික පාසල්වල පරිපාලනය හා කළමනාකරණය විධිමත් කිරීම පිණිස සුදුසුකම් ලත් ශ්‍රේණිධාරී විදුහල්පතිවරුන් පත්කිරීම කඩිනම් අවශ්‍යතාවක් ලෙස හඳුනාගනිමින්, පාසල් 302ක විදුහල්පති පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීමටත්, වසර අටකට වැඩි කාලයක් එකම ජාතික පාසලේ සේවය කළ විදුහල්පතිවරුන් වෙනත් පාසල් සඳහා මාරු කිරීමටත් රාජ්‍ය සේවා කොමිසන් සභාවේ අනුමැතිය ද සහිත ව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් පියවර ගෙන ඇත.

ඒ අනුව ඊට අදාළ සමඟ පරීක්ෂණ ඔක්තෝබර් මස 16 වන දා සිට නොවැම්බර් මස 10 වනදා දක්වා පැවැත්වීමට කටයුතු සුදානම් කර තිබේ.

ඒ හරහා බඳවා ගන්නා විදුහල්පතිවරුන් 2018 වසර අවසානයට පෙර ජාතික පාසල්වල අදාළ පුරප්පාඩු සඳහා ස්ථානගත කිරීම ද අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අරමුණ වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × five =