ආයෝජන මණ්ඩලයේ නව සභාපති ලෙස හේමසිරි ප්‍රනාන්දු පත් කෙරේ

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයේ නව සභාපති ලෙස හේමසිරි ප්‍රනාන්දු මහතා පත්කිරිමට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා කටයුතු කර ඇත.

ඔහු මේ වන විට ජනපති කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී ලෙස කටයුතු කරන අතර එයට අමතරව මෙම පත්කිරීම සිදුකර ඇති බව වාර්තා වේ.

මහජන බැංකුවේ සභාපතිවරයා ලෙසද ඔහු කටයුතු කරනු ලැබූ අතර පසුගියදා එම බැංකුව,ලංකා බැංකුව හා ශ්‍රී ලකා ආයෝජන මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල විසුරුවා හැරීමට ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේ මහතා කටයුතු කිරීමත් සමගින් ඔහු එම තනතුරින් ඉවත් විය.

ජනපතිවරයා එම ආයතන තුනේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල ඉවත් කිරිම කටයුතු කළේ එහි සිදුවූවා යැයි පැවසෙන දූෂණ හා අක්‍රමිකතා හේතුවෙන් බවද වාර්තා විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 + 13 =