බිම්බෝම්බ ඉවත් කිරීමට අමෙරිකාවෙන් මිලියන 600ක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –ශ්‍රී ලංකාවේ බිම්බෝම්බ ඉවත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සදහා අමෙරිකාව විසින් ශ්‍රී ලංකාවට රුපියල් මිලියන 600 ක මුදලක් පිරිනමා තිබේ.

අමෙරිකා රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ නියෝජිත පිරිසක් බිම්බෝම්බ ඉවත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය නිරීක්ෂණය කිරීම සදහා ශ්‍රී ලංකාවට පසුගියදා පැමිණ තිබුණි. ඔවුන් යාපනය , කිලිනොච්චිය , වව්නියාව සහ මන්නාරම යන ප්‍රදේශවල සංචාරය කළ බව සදහන් වේ.

එම සංචාරය අතරතුර ඉඩම් නැවත හිමිවූ සිවිල් වැසියන් සමගද අමෙරිකා නියෝජිතයින් සාකච්ඡා පවත්වා තිබුණි.

බිම්බෝම්බ ඉවත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය නිසා සිය ජනජීවිතය පහසුවී ඇති බව ඔවුන් සදහන් කළේය.

අමෙරිකා ආධාර යටතේ වර්ග මීටර් මිලියන 1.86ක භූමි ප්‍රමාණයක බිම්බෝම්බ මේ වසරේදී පමණක් ඉවත් කෙරුණි. එහිදී බිම්බෝම්බ 9344 ක් මෙන්ම පතරොම් 8637 ක් ආරක්ෂිත ලෙස ඉවත් කර තිබේ.

අමෙරිකා දූත කණ්ඩායම් සදහන් කළේ බිම්බෝම්බ ඉවත් කිරීමේ ක්‍රියාවලියේදී ශ්‍රී ලංකාව ලබා ඇති සාර්ථකත්වය අගය කරන බවයි. 2020 වසර වනවිට බිම්බෝම්බ විරහිත රටක් බවට පත්කිරීමේ ඉලක්කයට සහයෝගය දැක්වීමට හැකිවීම ගැන තමන් සතුටුවන බවද අමෙරිකා නියෝජිතයන් සදහන් කළේය.

2002 වසරේ සිට විවිධ ආකාරයේ පුපුරණ ද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීම සදහා අමෙරිකාව‍ ශ්‍රී ලංකාව වෙත රුපියල් බිලියන 9.5ක මුදලක් පිරිනමා ඇත. අමෙරිකා අධාර යටතේ ආරක්ෂක හමුදාව 2017 වසර වනවිට මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය සම්පූර්ණයෙන් බිම්බෝම්බ වලින් තොර කලාපයක් බවට පත් කිරීමට හැකිවිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ten + 10 =