සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය තරග සහතිකවලට විශ්ව විද්‍යාල ඇගයීම් ලකුණු

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – උසස් අධ්‍යාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශයට අනුබද්ධිත ටවර් හෝල් රඟහල පදනම මගින් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය හා ඒකාබද්ධව, වාර්ෂිකව දීප ව්‍යාප්තව සංවිධානය කරනු ලබන සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය තරගයෙහි ජයග්‍රාහික ස්ථාන සඳහා ලබාගත් සහතික වෙනුවෙන් විශ්ව විද්‍යාලයට ඇතුළත් කර ගැනීමේ දී ඇගයීම් ලකුණු ලබාදීමට විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව මගින් කටයුතු කරනු ලබයි.

ඒ අනුව, උක්ත නාට්‍ය තරගයෙහි දී නිෂ්පාදනය, රචනය, රංගනය, අංග රචනය, සංගීත අධ්‍යක්ෂණය, ඇදුම් නිර්මාණය, පසුතල නිර්මාණය, යන අංශ යටතේ ප්‍රථම හා දක්ෂතම ස්ථාන හිමිකර ගත් හා අවසාන වටයේ දී දක්ෂතා දක්වමින් ඇගයීම් සහතික ලබාගත් ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට, සමාන්‍ය ප්‍රවේශයක් යටතේ විශ්ව විද්‍යාලයට ඇතුළත් වීමේදී සුළු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් අහිමිවීම නිසා ඊට ඇතුළත් වීමට නොහැකි වුවහොත්, උක්ත ඇගයීම් සහතික නිසා විශ්ව විද්‍යාල අධ්‍යාපනය ලබාගැනීමට හැකියාව සැලසෙන බව විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව මගින් ප්‍රකාශ කර ඇත.

විදුහල්පතිවරුන්ගේ හා ගුරුභවතුන්ගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ මෙම නාට්‍ය තරගයට ඉදිරිපත් වන ශිෂ්‍ය ප්‍රජාව මගින් ලාංකේය නාට්‍ය කලාවේ උන්නතියට මහඟු සේවාවක් ඉටුකරන අතර ම, ඔවුන්ගේ උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා සාර්ථක පසුබිමක් හා පදනමක් එමගින් සකසා ගන්නා බව ටවර් හෝල් රඟහල පදනම පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 + eight =