රජයේ වැඩබලන ප‍්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් නාලක කළුවැව

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –රජයේ වැඩබලන ප‍්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ලෙස නාලක කළුවැව මහතා පත් කර තිබේ.

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ නියමය පරිදි, අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතියට යටත්ව වහාම කි‍්‍රයාත්මක වන පරිදි මෙම පත්වීම සිදු කර ඇත. නාලක කළුවැව මහතා ජනාධිපති, වැඩබලන අතිරේක ලේකම් කටයුතු කරනු ලබයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen − nine =