රජය නව මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරු පත් කරයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – රජයේ නව මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරු ලෙස කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල සහ මහින්ද සමරසිංහ මන්ත්‍රීවරුන්ව පත් කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 + 7 =