හිටපු ඇමතිවරුන්ගේ ආරක්ෂයින් සංඛ්‍යාව අඩු කරයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –යහපාලන ආණ්ඩුවේ හිටපු අමාත්‍යවරුන්ගේ ආරක්ෂාවද අඩු කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ.

ඒ අනුව පොලිස්පතිවරයාගේ උපදෙස් පරිදි හිටපු අමාත්‍යවරුන්ගේ ආරක්ෂකයින් සංඛ්‍යාව අඩු කරමින් මන්ත්‍රිවරයෙකුට හිමි ආරක්ෂකයින් දෙදෙනෙකු පමණක් වන ආරක්ෂාව ලබා දීමට පියවර ගෙන ඇත.

මීට පෙර, හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ආරක්ෂකයින් සංඛ්‍යාවද අඩු කිරීමට පියවර ගැනුණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − three =