මුදල් අමාත්‍යාංශයේ නව ලේකම් එස්.ආර්. ආටිගල

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – මුදල් හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ නව ලේකම් ලෙස එස්.ආර්. ආටිගල මහතා පත්කර ඇත.

ආටිගල මහතා ජ්‍යෙෂ්ඨ ආර්ථික විද්‍යාඥයෙකු, මහ බැංකුවේ සහකාර අධිපතිවරයෙකි. දැනට භාණ්ඩාගාර නියෝජ්‍ය ලේකම් ලෙස කටයුතු කරන ඔහු ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුවේ, විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසමේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ හා උපරිමාධිකරණ සංකිර්ණ කළමනාකරණ මණ්ඩලයේ සාමාජිකයෙකුද වේ.

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ගණිතය පිළිබඳ විද්‍යාවේදී උපාධිධරයෙකු වන ආටිගල මහතා එක්සත් ජනපදයේ Warwick සරසවියේ ආර්ථික විද්‍යාව පිළිබඳ විද්‍යාපති උපාධිධරයෙකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen − 6 =