මහවැලි අධිකාරියට නව අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයෙක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරියේ නව අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ලෙස ආචාර්ය ඩී.එම්.එස්. දිසානායක මහතා පත් කර තිබේ.

ඒ මහතා ඊයේ (08) දහවල් ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා අතින් සිය පත්වීම් ලිපිය ලබා ගත්තේ ය.

පළාත් පාලනය පිළිබද ශ්‍රී ලංකා ආයතනයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂවරයා ලෙසත්, මහවැලි අධිකාරියේ මානව හා ආයතන සංවර්ධන අධ්‍යක්ෂ ලෙසත් කටයුතු කළ දිසානායක මහතා මේ වන විට ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ලෙස කටයුතු කරමින් සිටියේ ය.

මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් අනුර දිසානායක මහතා ද මෙම අවස්ථාවට සහභාගී විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 2 =