ග්‍රාමීය පාලම් ඉදිකිරීමට නෙදර්ලන්තයෙන් යුරෝ ලක්ෂ 521ක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – දිවයින පුරා ග්‍රාමීය පාලම් 250ක් ඉදිකිරීමට නෙදර්ලන්තය යුරෝ ලක්‍ෂ 521 ක මුදලක් ලබා දීමට එකගවී තිබේ.

පාලම් ඉදිකිරීමට අදාළ ව්‍යාපෘතිය සදහා වන ගිවිසුමට මුදල් හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේදී අත්සන් තැබුණි.

ශ්‍රී ලංකා රජය වෙනුවෙන් එය අත්සන් කළේ මුදල් හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එස් ආර් ආටිගල මහතා ය.

රජයේ ග්‍රාමීය පාලම් හාරදහසක් ඉදිකිරීමේ වැඩපිළිවෙළ යටතේ මෙය ක්‍රියාත්මක වනු ඇත. දුර බැහැර ගම්මාන මුල්කර ගනිමින් මෙම වැඩසටහන දියත් කරනු ලැබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 4 =