පාර්ලිමේන්තු රැස්වීමට අදත් ආණ්ඩු පක්ෂය නැහැ

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම සඳහා අද(29) දිනයේදීත් ආණ්ඩු පක්‍ෂ මැති ඇමතිවරු සහභාගී නොවන බව අමාත්‍ය එස්.බී. දිසානායක මහතා පවසයි.

අග්‍රාමාත්‍ය වැය ශීර්ෂය කපා හැරීම සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් වී ඇති යෝජනාව නීති විරෝධි බැවින් අද දින ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් පාර්ලිමේන්තු රැස්වීමට සහභාගි නොවන බව අමාත්‍යවරයා සදහන් කළේය.

පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරයට සහභාගි වීම සම්බන්ධයෙන් සකච්ඡා කිරිම සඳහා අද (29) පෙරවරුවේ පැවැති ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ රැස්වීමේදි මේ බව තීරණය වී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 4 =