රාජ්‍ය නිලධාරි සංගනනය අවසන් අදියරේ

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – රාජ්‍ය නිලධාරි සංගනනය අවසන් අදියරේ පවතින බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සදහන් කරයි.

මේ වනවිට ඌව පළාත හැර අනෙක් සියලු පළාත්වල එම කටයුතු අවසන් කර තිබේ.

ඉදිරියේදී පැවැත්වෙන ඕනෑම මැතිවරණයකට මුහුණදිමේ අරමුණින් මෙම රාජ්‍ය නිලධාරි සංගනනය පැවැත්වෙන බව කොමිෂන් සභාව පැවසීය.

මැතිවරණ රාජකාරි සඳහා යොදා ගන්නා රාජ්‍ය නිලධාරින්ගේ දත්ත හා තොරතුරු එක්රැස් කිරිම මෙම සංගණනයේ දී සිදුකෙරේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 1 =