රජයේ වියදම්වලට බාධාවක් නැහැ

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –මේ වසරට අදාළව රජයේ සියලු වියදම් කිසිදු බාධාවකින් තොරව සිදු කැරගෙන යා හැකි බව මහා භාණ්ඩාගාරයේ ඉහළ නිලධාරියකු ප්‍රකාශ කළේය.

මේ වන විට විවිධ අමාත්‍යාංශ හා දෙපාර්තමේන්තු සිදුකරන රජයේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවලට අවශ්‍ය මුදල් බාධාවකින් තොරව අදාළ අංශ වෙත ලබාදීමට කටයුතු කරන බව ද එම නිලධාරියා සඳහන් කෙළේය. සංවර්ධන වැඩ සඳහා අරමුදල් ලබාගැනීමේ ගැටලුවක් හෝ ප්‍රශ්නයක් හෝ පැන නැඟී නැතැයි කී එම නිලධාරියා මහා භාණ්ඩාගාරයේ අනුමැතිය අවශ්‍යතාවය සලකා බලා ලබාදීමට කඩිනමින් ක්‍රියාකරන බව ද කීය.

යම් අමාත්‍යාංශයක, ගොඩනැගිල්ලක අලුත්වැඩියා කිරීමේ කටයුත්තකට යොදවන මුදල්වලින් එය සිදු නොකොට පරිගණක හෝ වෙනත් අවශ්‍ය උපකරණ හෝ ලබාගත්ත ද ඒ අවශ්‍යතාවයේ ප්‍රමුඛතාව සලකා අරමුදල් ගලපා ගැනීමේ කටයුතුවලට ද මහා භාණ්ඩාගාරයේ අනුමැතිය ලබාදෙන බව ද ඔහු කීය.

මේ ආකාරයට රජයේ වියදම් ගලපා ගැනීම්, ලබාදීම් ඉතා ඉක්මනින් සිදුකරන බැවින් කිසිදු රජයේ සේවාවක් බිඳවැටීමක් හෝ ප්‍රමාදයක් හෝ නොමැතිව ඉදිරියට යන බව ද එම නිලධාරියා පැවසීය.

(මූලාශ්‍ර – දිනමිණ පුවත්පත)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 + four =