ශිෂ්‍යත්ව නැවත සමීක්ෂණ ප්‍රතිඵල අද නිකුත් කරයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – 2018 පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ නැවත සමීක්ෂණ ප්‍රතිඵල අද (17) නිකුත් කෙරෙන බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් සනත් පූජිත මහතා පැවසීය.

ඒ අනුව එම ප්‍රතිඵල ලේඛනය විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ www.doenet.lk වෙබ් අඩවියේ පළ කෙරෙන බවද එ මහතා සදහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 3 =