මහින්ද අමරවීර, රාජකාරී වාහන අමාත්‍යාංශය වෙත භාරදෙයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය ධූරයේ රාජකාරී කටයුතු කළ මහින්ද අමරවීර මහතා නව අමාත්‍ය මණ්ඩලය පත් කිරීමටත් පෙර ඊයේ (18) දින සිය රාජකාරී වාහන කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය වෙත භාරදෙනු ලැබීය.

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් පාලිත වීරකෝන් මහතා විසින් අමාත්‍යවරයාගේ නිල වාහනවල යතුරු භාරගත් අතර මෙතෙක් අමාත්‍යවරයාගේ පෞද්ගලික කාර්යය මණ්ඩලය විසින් රාජකාරී කටයුතු සඳහා යොදාගත් සියලුම වාහන වහාම අමාත්‍යාංශය වෙත භාරදෙන ලෙසද මහින්ද අමරවීර මහතා විසින් නියෝග කරනු ලැබීය.

අමාත්‍යාංශවල අලුතින් පත්වන අමාත්‍යවරුන්ට සහ කාර්යය මණ්ඩලවලට කටයුතු පහසු කිරීම සඳහා තමන් මෙම පියවර ගත් බවත් අමාත්‍යවරයා මෙහිදී සදහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen − 14 =