ශ්‍රී පාදස්ථානය ආලෝකවත් කිරීමට විදුලිබල මණ්ඩලයේ දායකත්වය

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ශ්‍රී ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මගින් ශ්‍රී පාදස්ථානය ආලෝකවත් කිරීම සදහා විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් මෙවරත් ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

මෙම සත්කාර්ය සදහා විදුලිබල මණ්ඩලය දායක වන්නේ 68 වන වරට ය.

නල්ලතන්නිය සිට ශ්‍රීපාද මාර්ගයේ මෝහිනී දිය ඇල්ල අසල සිට ශ්‍රීපාද උඩමලුව දක්වා විදුලි ලාම්පු 500කට අධික ප්‍රමාණයක් වන්දනාකරුවන්ගේ පහසුව පිණිස සවිකර ඇති බව ගිනිගත්හේන ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු පී.එන්. දිසානායක මහතා පැවසීය.

සබරගමුව පළාත් නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරිවරයාගේ උපදෙස් මත රත්නපුර, කුරුවිට හා එරන්ත මාර්ගයෙන්ද ශ්‍රීපාදස්ථානය දක්වා විදුලි ලාම්පු 1000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ස්ථාපිත කර ඇති බවත් ඒ මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

නල්ලතන්නිය-ශ්‍රී පාද මාර්ගයේ හා රත්නපුර-කුරුවිට හා එරන්ත මාර්ගයේ පිහිටා ඇති සියලුම රාජ්‍ය ආයතන සදහා විදුලි සැපයුම ද ඉතා කාර්යක්ෂමව සිදු කිරීමට විදුලිබල මණ්ඩලය කටයුතු කරයි.

මෙයට අමතරව අඛණ්ඩ විදුලි සැපයුමක් ලබා දීම සදහා ගගුලතැන්න ප්‍රදේශයේ නඩත්තු ඒකකය ඇති කරමින් මාස හයක ශ්‍රී පාද වන්දනා සමය සදහා විදුලි සැපයුම් විශේෂ ඒකකයක්ද ස්ථාපිත කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 − 12 =