අතුරු සම්මත ගිණුමට කැබිනට් අනුමැතිය

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – රජයේ නව අමාත්‍ය මණ්ඩලය ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ඉදිරියේ අද (20) දිවුරුම්දීමෙන් අනතුරුව අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීම ද ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වුණි.

එහිදී අතුරු සම්මත ගිණුමට අනුමැතිය හිමිව ඇත.

ඒ අනුව හෙට (21) එය පාර්ලිමේන්තුවට එය ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

මාස 04ක් සඳහා මෙයින් වෙන් කර ඇති වියදම රුපියල් බිලියන 1765කි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen − four =