අගමැතිතුමා දරුවන් සමඟ නත්තල සමරයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා නුවරඑළියේ පේන්ටර්ස් ළමා නිවාසයේ දරුවන් සමඟ නත්තල සැමරීමට එක් විය.

නුවරඑළිය ප්‍රදේශයට ගිය අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙලෙස එම අවස්ථාවට එක් විය. මෛත්‍රී වික්‍රමසිංහ මහත්මිය ද මේ අවස්ථාවට එක්ව සිටියාය.

අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ එම මහත්මිය දරුවන්ට රස කැවිලිවලින් සංග්‍රහ කළහ. ළමා නිවාසයේ දරුවෝ නත්තල් ගායනා කිහිපයක් ද ඉදිරිපත් කරනු ලැබූහ.

අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ වික්‍රමසිංහ මහත්මිය දරුවන්ට ත්‍යාග පිරිනැමූ අතර, නුවරඑළිය නගරාධිපති චන්දනලාල් කරුණාරත්න මහතා ඇතුලු පිරිසක් මේ අවස්ථාවට එක්ව සිටියහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen − two =