උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල හෙට එයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – මෙවර පැවති අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයේ ‍ ප්‍රතිඵල හෙට (28) දිනයේදී නිකුත් කිරීමට නියමිත බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen − fourteen =