අයවැය මාර්තු 05වනදා

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –මෙම වසර සදහා වන අය වැය මාර්තු මස 05වනදා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කර තිබේ.

අයවැය විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත ලබන 07 වනදා කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව ඇත. ඉන් පසුව එය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

අයවැය ගෙන ඒම සම්බන්ධයෙන් මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා ඊයේ කැබිනට් මණ්ඩලයට ගෙන ආ යෝජනාවට අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

ඒ අනූව, දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය 18% දක්වා වැඩිකිරීම, පුනරාවර්තන වියදම දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් 15%කට සීමා කිරීම, රජයේ ආයෝජන දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් 5.5%ක ප්‍රතිශතයක පවත්වාගෙන යාම, අය වැය හිගය දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් 3.5%ක සීමාවේ පවත්වා ගැනීම යන ඉලක්ක සපුරා ගැනීම මෙවර අය වැය තුළින් අපේක්ෂ කෙරේ.

නොපියවූ රාජ්‍ය ණය දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් 70%ක ප්‍රතිශතයකට වඩා අඩුවෙන් පවත්වාගෙන යාම ද තවත් ඉලක්කයක් වෙයි.

අය වැය මාර්තු මස 05 වැනි දා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කර තිබේ. ඒ අනූව අය වැය සඳහා වූ විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත පෙබරවාරි 5 වැනිදා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරෙනු ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 3 =