කොටුව , මාලඹේ අතර සැහැල්ලු දුම්රිය සේවාවකට ජපාන සහාය

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –කොළඹ කොටුවේ සිට මාලඹේ දක්වා සැහැල්ලු දුම්රිය සේවාවක් ඇරඹීමට ජපානය ඇමෙරිකා ඩොලර් මිලියන 1850ක ණය ආධාර ලබාදීමට එකගතාව පළකර තිබේ.

කොළඹ කොටුවේ සිට මාලඹේ දක්වා කිලෝමීටර 17ක දිගින් යුත් දුම්රිය මාර්ග ව්‍යාපෘතියට මූල්‍ය හා තාක්ෂණික ආධාර සැපයීමට ජපානය එකගතාව පළකර ඇත.

ජපාන ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතා ආයතනය මේ සදහා ඉදිරිපත්ව සිටි.

කොළඹ කොටුවේ සිට මාලඹේ දක්වා ඉදි කෙරෙන දුම්රිය මාර්ග ව්‍යාපෘතියට අයත් දුම්රිය ස්ථාන සංඛ්‍යාව දහසයක්. මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා මෙම ණය ආධාර ලබා ගැනීම සදහා ඉදිරිපත් කළ අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාවට අනුමැතිය හිමිව ඇත. වසර 2024 වන විට අදියර හයක් යටතේ මෙම ණය ආධාර ලබා දීමට නියමිතය.

එහි පළමු අදියර යටතේ ඇමෙරිකා ඩොලර් මිලියන 260ක් හිමිවනු ඇත. සියයට බින්දුවයි දශම එකක අඩු සහන වාර්ෂික පොලිය මත මෙම ණය මුදල ලබා දීමටයි තීරණය වී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty − two =