ගෑස් – කිරිපිටි ඉහළ දැමීමේ තීරණයක් නැහැ

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ගෑස් මිල හා කිරිපිටි මිල නැංවීමට රජය කිසිදු තීරණයක්ගෙන නැතැයි කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය පවසයි.

ගෑස් මිල හා කිරිපිටි මිල නැංවීම සම්බන්ධයෙන් අදාළ සමාගම් වරින්වර ඉල්ලීම් සිදු කරන බවත් මෙවරත් එවැනි ඉල්ලීම් ලැබී ඇති බවත් මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් කේ ඩී එන් රන්ජිත් අසෝක මහතා පවසයි.

අදාල සමාගම් වලින් කිරිපිටි මිල සහ ගෑස් මිල වැඩිකිරිමට ලැබි ඇති ඉල්ලීම් සම්බන්ධයෙන් පාරිභෝගික කටයුතු අධීකාරිය අධයයනය කරමින් සිටින බව කී ලේකම්වරයා මේ වන තෙක් ඒ සම්බන්ධයෙන් කර්මාන්ත හා වානිජ කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය තීරණයක් ගෙන නැතැයිද කියා සිටියේය.

ලේකම්වරයා මේ බව කියා සිටියේය අද (07) එම අමාත්‍යාංශයේ පැවැති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමිණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × four =