මුලතිව් හා මාන්කුලම අධිකරණ සංකීර්ණ ඉදිකිරීම් කඩිනම් කරන්නැයි උපදෙස්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –ඉදි කරමින් පවතින මුලතිව් හා මාන්කුලම් අධිකරණ සංකීර්ණයන්හි ඉදි කිරීම් කටයුතු කඩිනම් කරන්නැයි අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය නීතිඥ තලතා අතුකෝරළ මහත්මිය නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දුන්නාය.

උතුරු පළාතට බලපෑ ගංවතුර උවදුර හේතුවෙන් විපතට පත් වු ජනතාවට අත්‍යවශ්‍ය වියළි ආහාර ද්‍රව්‍ය සහ උපකරණ බෙදාදීමේ අවස්ථාවට පසුගියදා (04) ඔඩ්ඩ්සුඩාන් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ දී එක්වීමෙන් අනතුරුව අමාත්‍යවරිය මුලතිව් හා මාන්කුලම් අධිකරණ සංකීර්ණයන්හි ඉදි කිරීම් කටයුතු නිරීක්ෂණය කිරීමට එක් වුවාය.

මුලතිව් අධිකරණ සංකීර්ණයේ ඉදි කිරීම් නිරික්ෂණය කළ අමාත්‍යවරිය සදහන් කළේ ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ අධිකරණ පහසුකම් කඩිනමින් විධිමත්ව ලබාදීම සදහා අවශ්‍යව ඇති බැවින් ඉදි කිරීම් කඩිනම් කරන ලෙසයි.

මුලතිව් අධිකරණ සංකීර්ණයේ ඉදි කිරීම් සදහා 2017.10.01 වන දින මුල්ගල තබා ඇති අතර 2020 වසරේ 04.01 වන දින එහි ඉදි කිරීම් අවසන් කිරීමට නියමිතව තිබේ.

අධිකරණ සංකීර්ණය ඉදි කිරීම සදහා රුපියල් ලක්ෂ 408 ක මුදලක් වැය කිරීමට නියමිතය .(රු 408 970 762 .04 )

මේ අතර මාන්කුලම් අධිකරණ සංකීර්ණයේ ඉදි කිරීම් ද නිරීක්ෂණය කළ අමාත්‍යවරිය එහි අවශ්‍යතා පිළිබදව සොයා බැලීමට කටයුතු කළාය.

අමාත්‍යවරිය එහිදී සදහන් කළේ අධිකරණ සංකීර්ණය තුළ ස්ථාපිත කිරීමට නියමිත නීති ආධාර කාර්යාලය නීතිඥ සංකීර්ණ කාර්යාල හා අනෙකුත් අවශ්‍යතා පිළිබදව අවධානය යොමු කරන ලෙසයි.

මාන්කුලම් අධිකරණ සංකීර්ණයේ ඉදි කිරීම සදහා රුපියල් මිලියන 396 ක් වැය කිරීමට නියමිතව අතර එහි ඉදි කිරීම් මෙම වසරේ අවසන් කිරීමට නියමිතව තිබේ.(රු.396 75000.00 )

අධිකරණ සංකීර්ණ ඉදි කිරීම හේතුවෙන් අධිකරණ කලාප වෙන් කිරීමේදී මතුව ඇති ගැටළු නිවැරදි කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරන බව ද අමාත්‍යවරිය මෙහිදි සදහන් කළාය.

අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ආර්.එම්.ඩී.බී.මීගස්මුල්ල මහතා ඇතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක් විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen − three =