ගෝලිය ආර්ථිකය ගැටළු සහගත මට්ටමක

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –ගෝලිය ආර්ථිකය ගැටළු සහගත මට්ටමක පවතින බව ලෝක බැංකුව ප‍්‍රකාශ කරයි. කරුණු ගණනාවක් ඊට හේතුවී තිබේ.

ආර්ථික වෙනස්කම් හදුන්වාදීම මුලික අවශ්‍යතාවකි.

වෙළඳ ගනුදෙනුවලදී අගනුගමනය කරන ප‍්‍රතිපත්ති සම්බන්ධයෙන් රටවල් වැඩි අවධානය යොමු කළ යුතු බව ලෝක බැංකුව පවසයි.

අමෙරිකාවේ නව වෙළඳ ප‍්‍රතිපත්තිය සම්බන්ධයෙන් ද ඔවුන්ගේ අවධානය යොමු විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × one =