අලුගෝසු තනතුරට යළි අයදුම්පත් කැඳවයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – අලුගෝසු (වධක)තනතුර සඳහා බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව යළිත් අයදුම්පත් කැඳවා ඇත.

බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් එච්.එම්.එන්.සී. ධනසිංහ මහතා පැවැසුවේ මෙම තනතුරට අයදුම්පත් කැඳවනු ලබන්නේ තෙවැනි වරට බවයි.

මීට පෙර අයදුම්පත් කැඳවු අවස්ථාවේ දී පුද්ගලයන් තෝරා ගැණුන ද ඔවුන් පුහුණුව අතරතුර තනතුර හැර යාම හේතුවෙන් නැවත නැවතත් අයදුම්පත් කැඳවීමට බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවට සිදුවිණි..

සාපෙළ විභාගය සාමන්‍ය පෙළ දෙවරකටනොවැඩි වාරගණනකදී අවම වශයෙන් සම්මාන දෙකක් සහිතව වීෂයන් 06ක් සමත් ,අවුරුදු 18ට වැඩි අවුරුදු 45 අඩු වයසැති පුද්ගලයන්ට මේ සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැකිවේ.

මෙයට පෙර මේ තනතුර සඳහා අයදුම්පත්කැඳවීමේදී ඉල්ලුම් කළ අය පිළිබඳවද නැවත සළකා බලන බවද කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා කියයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 − one =