අනවශ්‍ය හැසිරිම් රටා සහිත ෆේස්බුක් පිටු ඉවත් කිරීමට තීරණයක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – මෝල්දෝවා රාජ්‍යයේ අනවශ්‍ය හැසිරිම් රටා සහිත ෆේස්බුක් පිටු සහ ගිණුම් ඉවත් කිරීමට ෆේස් බුක් සමාගම පියවර ගෙන තිබේ.

මෝල්දෝවා රාජ්‍යයේ මැතිවරණය ලබන මාසයේදී පැවැත්වීමට නියමිත ඇති අතර මැතිවරණය ඉලක්ක කරගෙන ෆේස්බුක් සමාගම මෙලෙස සිදු කර ඇත.

මෝල් දෝවා රාජ්‍යයේ පුවත් සහ දේශපාලිනක අර්බුද සම්බන්ධයෙන් වන ෆේස්බුක් පිටු සහ ගිනුම් ඉවත් කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ. ඒ අනුව ෆේස්බුක් ගිණුම් 168 ක්, ෆේස්බුක් පිටු 28 ක් සහ ඉන්ස්ටර්ග්‍රෑම් ගිනුම් 8 ක් මෙලෙස ඉවත් කර ඇතැයි සදහන් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 3 =