කිරිපිටි ගැන පැතිර යන කතාවල පදනමක් නැහැ

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –ආනයනික කිරිපිටි සම්බන්ධව ලෝකය පුරාම පවතින ජාලයන් පද්ධතියක් මඟින් ද පරීක්ෂණ සිදු කරන බවත් කිරිපිට සම්බන්ධව පැතීරී යන කාරණාවල විද්‍යාත්මක පදනමක් නොමැති බව ආහාර සහ සෞඛ්‍ය අංශයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ලක්ෂ්මන් ගම්ලත් මහතා පැවසීය.

ඒ මහතා මේ බව පැවසුවේ රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ දී ඊයේ (19) පැවැති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකට සහභාගී වෙමිනි.

එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ ඒ මහතා මෙසේ ද පැවසීය.

ආහාර සම්බන්ධව ලෝකය පුරාම ව්‍යාප්තව පවතින ජාලයන් මඟින් ආහාර සම්බන්ධව ප්‍රශ්නයක් තිබුණහොත් ඒ ගැන අපව ද දැනුවත් කිරීම සිදු කරනවා. එහිදී ඒ සම්බන්ධව පරීක්ෂණ පැවැත්වීම ද සිදු කරනවා. ලෝකයේ ආහාර සම්බන්ධව පවතින ජාලයන් ලෙස RASFF ( Rapid Alert System for Foods and Feeds ) , INFOSAN ( International Food Safety Authorities Network) , SPS ( Sanitary and Phyto- Sanitary System) පවතිනවා. මේ හරහා අපව ද දැනුම් දීම සිදු කරනවා. ඒ අනුව කිරිපිටි සම්බන්ධව ප්‍රශ්නයක් වාර්තා වී නැහැ. එම නිසා පැතිරී යන කාරණාවල විද්‍යාත්මක පදනමක් නැහැ.

ආනයනික ආහාර සඳහා ප්‍රමිතිය හදන්නේ අංක 207 E ප්‍රමිතියට අනුව යි. මේ ප්‍රමිති ශ්‍රී ලංකාවට ආදේශ කර තිබෙනවා. SLS 731 , ආහාර පණත යටතේ පරීක්ෂණයට ලක් කිරීම රටේ නීතියක් බවට පත් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව ඕනෑම කිරිපිටි වර්ගයක් ආනයනය කිරීමේ දී වරායේ දී පරීක්ෂා කිරීමට ලක් කරනවා. එහිදී එම ආනයනික කිරිපිට සමඟ එවනු ලබන සෞඛ්‍ය සහතිකය පරීක්ෂා කරනවා. එහිදී කිරි මෙදය පමණද තිබෙන්නේ , විකිරණ ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතියට අනුව සිදු වී තිබේ ද යන්න බැලෙනවා. අපේ රසායනාගාර වෙත , පරමාණුක බලශක්ති ආයතන , රජයේ අනුමත රස පරීක්ෂක ආයතන වෙත යවනවා. එමඟින් ද වාර්තා ලබා ගැනීම සිදු කරනවා. රජයේ අනුමත් රස පරීක්ෂක වාර්තාව මඟින් කිරිපිටි වල වෙනත් මේදයන් නැති බව පෙන්වා තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 + 20 =