ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම ඉහළ නංවාගත හැකියි – ලෝක බැංකුව

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ශ්‍රී ලංකාවේ දිළිඳුභාවය අඩුවී ඇති බවත් අපනයන ඉහළ නංවා ගැනීමෙන් වඩාත් හොඳ රැකියා සහ ඉහළ වැටුප් තත්වයක් හිමි කර ගැනීමට අවස්ථාවක් ඇති බව ලෝක බැංකුව ප්‍රකාශ කරයි.

“දකුණු ආසියාවේ අපනයනය සහ රැකියා අවස්ථා උත්පාදනය“ යන මැයෙන් කොළඹදී පසුගියදා නව වාර්තාවක් එළිදක්වමින් ඔවුන් මේ බව සඳහන් කර සිටියේය.

ලෝක බැංකුව හා ජාත්යන්තර කම්කරු සංවිධානය (ILO) විසින් ඒකාබද්ධව මෙම වාර්තාව සකස් කර ඇත.

දකුණු ආසියාවේ දේශීය ශ්‍රම වෙලඳපොලවල් මත අපනයනය කිරීමේ බලපෑම විශ්ලේෂණය කිරීම ද මේ හරහා සිදු කර ඇත. එය ඉන්දියාවේ සහ ශ්‍රී ලංකාවෙන් වෙළෙඳ දත්ත සමඟ ගෘහස්ථ මට්ටමේ හෝ සේවක මට්ටමේ සමීක්ෂණවලින් දේශීය දත්ත රැස්කිරීම මගින් දේශීය රැකියා හා අපනයනවල වෙනස්කම්වල ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය කිරීම ද සිදු කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 + 5 =