ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවේ ශාඛා ජාලය තවදුරටත් පුළුල් කෙරේ

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවේ ශාඛා ජාලය තවදුරටත් පුළුල් කරන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි. ඒ අනුව කෑගල්ල, බදුල්ල, මාතලේ, අම්බලන්ගොඩ සහ දර්ගා නගරය වැනි නගරවලදී ඔසු සල ශාඛා ළගදීම විවෘත කිරීමට නියමිතය.

මේ වන විට රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව විශාල ප්‍රගතියක් අත්පත් කරගෙන තිබෙන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සදහන් කළේය. 2014 දී රුපියල් මිලියන 744 ක් වූ එහි ලාභය පසුගිය වසර අවසානය වන විට රුපියල් මිලියන 1719 දක්වා වර්ධනය වී ඇත.

දේශීය විවෘත වෙළෙදපොළ තුළ රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව මගින් ගෙන්වන ඖෂධවල විකුණුම් ප්‍රමාණය 2014 වසරේදී රුපියල් මිලියන හාරදහස් අටසිය හැටපහක් විය. එය පසුගිය වසර වන විට රුපියල් මිලියන 7458 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව අමාත්‍යාංශය පවසයි.

2015 වසරෙන් පසු මේ දක්වා නව රැකියා අවස්ථා 298 ක් ද ලබා දී තිබේ. 2017 වසරේදී සේවක වැටුප සියයට පනහකින් වැඩි කිරීමට ද හැකි වූ බව අමාත්‍යාංශය සදහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen + 11 =