ප්‍රධාන රෝහල් 10කට ආඝාත ඒකක

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – දිවයින පුරා ප්‍රධාන රෝහල් 10 ක ඉදිකෙරෙන ආඝාත ඒකක වල ඉදිකිරිම් කටයුතු කඩිනම් කිරිමට පියවර ගන්නා ලෙස සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා ආඝාත රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමය සහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා අතර සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ දී පැවැති සාකච්ඡාවක දී මෙම උපදෙස් ලබාදෙන ලදි.

කරාපිටිය ශික්ෂණ රෝහලේ ඉදිකෙරන ආඝාත ඒකකය සදහා මිලියන 689 ක් ද, පොළොන්නරුව මහ රෝහලේ ඉදිකරන ආඝාත ඒකකය සදහා රුපියල් මිලියන 348 ක් ද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් වැය කරයි. රුපියල් මිලියන 633 ක් වැය කරමින් යාපනය ශික්ෂණ රෝහලේ ද, රුපියල් මිලියන 230 ක් වැය කරමින් කුරුණෑගල ශික්ෂණ රෝහලේ ද, රුපියල් මිලියන 213 ක් වැය කරමින් අම්පාර මහ රෝහලේ ද ආඝාත ඒකක ඉදිකරයි.

ඉදිරියේ දී රත්නපුර, අනුරාධපුරය, මහනුවර සහ මුල්ලේරියාව යන රෝහල්වල ආඝාත ඒකක ඉදිකරන අතර, ඒ සදහා ද මුදල් වෙන්කර ඇත. ආඝාත රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව දිනෙන් දින වැඩිවීමේ දී ප්‍රතිකාර කිරීමට අවශ්‍ය පහසුකම් ලබාදිමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා ගනු ලබන තින්දු තීරණ කෙරෙහි ශ්‍රී ලංකා ආඝාත රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමය සතුට පළ කරන ලදි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − five =