සීනිගම ජල ක්‍රීඩා සංකීර්ණය නැරඹීමට උතුරේ නියෝජිතයින් පිරිසක් දකුණට

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – හික්කඩුවේ පිහිටි සීනිගම ජල ක්‍රීඩා සංකීර්ණය නැරඹීම සඳහා යාපනය, මානිපායි ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති ඒ. ජෙපනේසන් මහතා ඇතුලු නිලධාරීන් 33 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත නියෝජිතයින් පිරිසක් පසුගියදා සහභාගී විය.

විදේශීය අනුග්‍රාහකයෙකුගේ අනුග්‍රහයෙන් මානිපායි ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් සෙල්ලමුත්තු ක්‍රීඩාංගනයේ ඉදිකිරීමට යෝජිත ජල ක්‍රීඩා සංකීර්ණයේ සංකල්පය සහ සාර්ථකත්වය සඳහා අවැසි සාධක පිළිබදව අවබෝධයක් ලබාගැනීමමෙහි අරමුණ විය. මෙම සීනිගම ජල ක්‍රීඩා සංකීර්ණය “Foundation of Goodness”නැමැතිලාභ නොලබන රාජ්‍ය නොවන සංවිධානයමගින් පරිපාලන කටයුතු සිදුකරනු ලබන අතර එහි ඉදිකිරීම් කටයුතු ද ඉහත විදේශිය අනුග්‍රාහකයා මගින්ම සිදු කර ඇත. එම නිසා ජල ක්‍රීඩා සංකීර්ණය ගවේෂණය තුලින් යෝජිත ජල ක්‍රීඩා සංකීර්ණයේ සාර්ථකත්වය සඳහා අවැසි සාධක පිළිබදව මනා අවබෝධයක් ලබාගැනීමටහැකි විය.

විදේශීය අනුග්‍රාහකයෙකු විසින් කරන ලද ඉල්ලීමකට අනුව යාපනයේ ජල ක්‍රීඩා සංකීර්ණයක් ඉදිකිරිම සඳහා සුදුසු ස්ථානයක් සොයාදෙන මෙන් අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන කාර්යාලය විසින් යාපනය දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා දැනුවත් කරන ලදී. ඒ අනුවදිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමා විසින් මේ සඳහා සුදුසු ස්ථාන කිහිපයක් යෝජනා කර ඇති අතර එම ස්ථාන නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් පසු මානිපායි ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් සෙල්ලමුත්තු ක්‍රීඩාංගනය ඒ සඳහා තෝරාගෙන ඇත.අනුග්‍රාහකයා විසින් මානිපායි ප්‍රාදේශීය සභාව සමග ඇති කරගත් එකඟතාවට අනුව ජල ක්‍රීඩා සංකීර්ණයේ පරිපාලන කටයුතු කරගෙනයාම සදහා එම ක්ෂේත්‍රයේ අත්දැකීම් බහුලලාභ නොලබන රාජ්‍ය නොවන සංවිධානයක් වන ‘Foundation of Goodness’නැමැති ආයතනයනම් කර ඇත.

මෙම චාරිකාවෙන් පසු උද්දාමයට පත් වූ එම නියෝජිතයන් පිරිසයෝජිත ජල ක්‍රීඩා සංකීර්ණය පිළිබද සිහිනය යතාර්ථයක් කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍යය සියලු කටයුතු සිදු කරන බව දන්වා ඇත.වසර ගණනාවක් පුරා පැවති ගැටුම් අවසන්වීමත් සමගම ආරම්භ වූ සංහිදියා ක්‍රියාවලිය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරත් දකුණත් යා කරන පාලමක් ලෙස මෙම චාරිකාව හැඳින්විය හැකි බව එම නියෝජිතයින් පිරිස වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seven − 4 =