2018 සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵල 28 වැනිදා නිකුත් වෙයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – 2018 වසරේ අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල මාර්තු 28 වැනිදා නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව විභාග කොමසාරිස් සනත් පූජිත මහතා පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five + 9 =