ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයට නව අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයෙක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ නව අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් වශයෙන් ඩබ්ලිව්. ඒ ධර්මසිරි මහතා වැඩ භාරගන්නා ලදී.

ඒ මහතා ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ වසර 21 සේවා කාලයක් සහිත විශේෂ ශ්‍රේණියේ නිළධාරියෙකි. නව ධුරයට පෙර ඔහු ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් ධූරය දරන ලදී.

1998 ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයට එක්වු ඒ මහතා වසර 21 ක කාල සීමාව තුළ දිස්ත්‍රික් සමෘධි අධ්‍යක්ෂ, දකුණු පළාත් සමුපකාර කොමසාරිස්, හම්බන්තොට සහ මොනරාගල දිස්ත්‍රික් අතිරේක ලේකම්, නීතිය හා සාමය අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම්, ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම්, හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් වැඩබලන දිස්ත්‍රික් ලේකම් ඇතුලුව ප්‍රාදේශීය, දිස්ත්‍රික්, පළාත් සහ ජාතික මට්ටමේ තනතුරු රාශියක් හොඹවා ඇත.

ආගමික වතාවත් වලින් අනතුරුව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ නිළධාරීන් අමතමින් තම සේවා කාලය තුළ ආපදා කළමනාකරණ ක්ෂේත්‍රයේ රාජකාරීවල නිරතවීම නිසා ආපදා කළමනාකරණය පිළිබද විෂයානුබද්ධ මෙන්ම ප්‍රායෝගික දැනුමක් ලබාගැනීමට හැකි වු බව ඒ මහතා පැවසීය. ආපදා කළමනාකරණ මධයස්ථානයට පැවරී ඇති ජාතික වගකීම් ඉටු කිරීමේ දී තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය තුළ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා වශයෙන් එම දැනුම සහ අත්දැකීම් බෙහෙවින් ඉවහල් වනු ඇති බව පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen + 1 =