දහවැනි යොවුන් පුරය වීරවිල දී

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – දහවැනි යොවුන් පුරය වීරවිල පශු සම්පත් සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේදී ඊයේ (27) ආරම්භ විය.

අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා තරුණ කටයුතු ඇමැතිවරයාව සිටියදී ඒ මහතාගේ සංකල්පයකට ආරම්භ කෙරුණු යොවුන් පුරය ජාතික තරුණ සේවා සභාව, ජාතික ප්‍රතිපත්ති, ආර්ථික කටයුතු, නැවත පදිංචි කිරීම් හා පුනරුත්ථාපන උතුරු පළාත් සංවර්ධන සහ යෞවන කටයුතු අමාත්‍යාංශය සහ ශ්‍රී ලංකා යෞවන සමාජ සම්මේලනය එක්ව සංවිධාන කරනු ලබයි.

ඇමැති සාගල රත්නායක මහතා ඊයේ යොවුන් පුරය විවෘත කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 + two =