දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවට නව කොමසාරිස්වරයෙක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ කොමසාරිස් ජනරාල් ලෙස නදුන් ගුරුගේ මහතා පත් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

එම ධුරයේ මෙතෙක් වැඩ බැලූ කොමසාරිස් ජනරාල් ලෙස කටයුතු කළේද නදුන් ගුරුගේ මහතාය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × two =