ජනපති ප්‍රංශයට සොව පළකරයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –ප්‍රංශයේ ඓතිහාසික නොත්‍රදාම් දේවස්ථානයේ ඇතිවු ගින්න සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මැතිතුමා සිය කණගාටුව ප්‍රකාශ කරයි.

සිය ට්විටර් ගිණුම ඔස්සේ ප්‍රංශයේ ජනතාවට කණගාටුව ප්‍රකාශ කර ඇති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මැතිතුමා සියවසකට වඩා ඉපැරණි නොත්‍රදාම් දේවස්ථානය යළි නගා සිටුවිම සදහා ශ්‍රී ලංකාවේ සහයෝගය ලබා දෙන බව සදහන් කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 + seventeen =