ඩ්‍රෝන යානා ගුවන්ගත කිරීම අත්හිටුවයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ශ්‍රී ලංකාව තුල කිසිදු ඩ්‍රෝන යානාවක් හෝ නියමුවන් රහිත යානා ගුවන්ගත කිරීම අත්හිටුවිමට ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය පියවර ගෙන ඇත.

රට තුළ මතුව ඇති ආරක්ෂක තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගෙන මෙම පියවර ගෙන තිබේ.

අධිකාරිය පවසන්නේ යළි දැනුම් දෙන තුරු මෙම තහනම බලපැවැත්වෙන බවයි.

ඒ අනුව මේ වන විට සිවිල්ගුවන් සේවා අධිකාරිය විසින් නිකුත් කර ඇති සියලුම අදාළ අවසර පත්‍ර වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අවලංගු කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 3 =